Till v: Erik Blixt från Borgvattnet, var dräng hos Brita o Markus Mårtensson i Skyttmon. Nils Lindgren från Mårdsjön, var slåtteräng hos Brita o Markus.

De har varit och jagat järpe. Kortet taget bakom ladugården hos Brita o Markus med farfarhägna i bakgrunden.

Detta kort var med i Jämten 1933 och utställningen: "Två bygdefotografer" på Jämtlands läns museum dec. 1982- febr. 1983. Foto ca 1920.

Foto: Brita Mårtensson, Skyttmon Glasplåt B Må 153 finns på JLM